Vyandotka zdrobnělá stříbrná koroptví vlnitá

Vyandotka zdrobnělá stříbrná koroptví vlnitá

Chovatel Eva Bicková